کادر اجرایی مدرسه

کادر اجرایی مدرسه

کادر اجرایی دخترانه کادر اجرایی پسرانه

زهره ایرانمنش (معاون آموزشی دوره اول)

رویا اسدی (معاون آموزشی دوره اول)

حکیمه پاکزاد (معاون آموزشی دوره دوم)

زهرا محصصی (معاون آموزشی دوره دوم)

الهه نقیب زاده (معاون انضباطی)

زهره رفیعی (معاون انضباطی دوره اول)

مریم کمالی (معاون انضباطی)

ندا کاظمی(معاون انضباطی دوره دوم)

راحیل السادات معین زاده میرحسینی (مربی بهداشت)

فرزانه سلطانی نژاد (مربی بهداشت)

انسیه نیکویی (معاون اجرایی )

شهرزاد شهنوازی (مشاور مدرسه)

مهدیه حبیبی (مسئول روابط عمومی)

سارا یعقوبی (مسئول روابط عمومی)

مریم سعیدی (پشتیبان اپلیکیشن و سایت)

میثم مهدوی (پشتیبانی فنی وانفورماتیک)

                                                                                                                                                                      

امتیاز دهید
امتیاز 5 از 5 توسط 1 کاربر

نظرات و پیشنهادات

Top