بزرگداشت روز جهانی کودک

بزرگداشت روز جهانی کودک

به کوچکی جثه کودکان خود نگاه می کنیم، غافل از این که این پاهای کوچک پر رنگ ترین رد پاها را روی دنیای ما باقی می گذارند و این قلب های کوچک به اندازه یک دنیا، شادی در خود گنجانده اند. کودکان، روح هایی بزرگ هستند که در ظرف های کوچک خود را جا داده اند. به مناسبت فرا رسیدن هفته کودک برنامه های شاد و مفرحی در آموزشگاه برگزار شد.


لیست اخبار
Top