جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن اولیا و مربیان

جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن اولیا و مربیان

جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن اولیا و مربیان با موضوع نکاتی در ارتباط با رفتار نسل جدید براساس تجارب سایر کشورها در تاریخ 22 مهرماه برگزار شد.در این جلسه به نکاتی که پدران و مادران در ارتباط با فرزندانشان لازم است مدنظر قرار دهند و همچنین تفاوت های رفتاری ، تربیتی و محیطی دو نسل همچنین آسیب هایی که در صورت عدم توجه به نکات تربیتی در سنین پایین تر ممکن است نسل آینده را درگیر کند ، صحبت شد.


لیست اخبار
Top