اجرا طرح شکرگزاری

اجرا طرح شکرگزاری

خداوندا تو را سپاس برای همه لحظاتی که ما را آگاه ساختی تا بتوانیم به آنچه به ما عطا نمودی نظر کنیم و بابت همه آن ها شکر را به جا آوریم.

با توجه به اهمیت شکرگزاری از امروز در دبستان پیشتازان طرح شکرگزاری اجرا می شود تا در کنار فرزندان عزیزمان بتوانیم احساس خوب سپاس گزاری  ، رضایت و لذت از لحظات زندگی را تجربه نماییم و با  به اشتراک گذاشتن این احساس و تجربه به بهبودی زندگی فردی  ، اجتماعی خود کمک نماییم.


لیست اخبار
Top