برگزاری دیوار مهربانی

برگزاری دیوار مهربانی
زندگی ما را
با اندوخته هایمان نمی سنجند؛
بلکه ملاک سنجش،
بخشایش و ایثار ماست.
مهربانی هایمان را ذخیره نکنیم.
 
یادمان باشد سرآغاز و چکیده صفات جمالی که خداوند برای خود انتخاب کرده "بخشندگی" و "مهربانی" است.
 
خدایا... یاریمان ده تا با بهره جستن از نامت و کلامت، بهره ای هرچند ناچیز از کثرت رحمت واسعه ی تو نصیبمان گردد.
 
 با فرا رسیدن فصل سرما، دیوار مهربانی با هدف کمک به نیازمندان ، با حضور پرشور دانش آموزان در آموزشگاه برگزار گردید.

لیست اخبار
Top