برگزاری جشن یلدا

برگزاری جشن یلدا

یلدا، مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سرمشق خوبی هایمان بوده اند و امروز بر روی طاقچه عادت هایمان غبار می‌گیرند و فراموش می‌شوند.

مجالی است برای دیدن عزیزانی که تصویر و صدایشان در پس مشغله‌های زندگی رنگ باخته اند.

مجالی است برای نشستن لبخند بر لبان کودکان، در آغوش پر مهر بزرگ ترها. یلدا مجالی است؛

مجالی برای من، مجالی برای شما، تا همگی، لحظه‌های شیرین با هم بودن را تجربه کنیم.

یلدا بر خانواده بزرگ پیشتازان مبارک


لیست اخبار
Top