برگزاری کارگاه آموزش خانواده

برگزاری کارگاه آموزش خانواده

کارگاه تخصصی در تاریخ 2 دی ماه با حضور پرشور اولیا و سخنرانی جناب آقای دکتر ایل کا و جناب آقای مرادی (کاردرمانگر) برگزار شد که در این جلسه پیرامون علل صافی کف پا ، انواع آن و راه های درمانی،  توضیحاتی ارائه گردید.


لیست اخبار
Top