بازدید از هلال احمر

بازدید از هلال احمر

بنی آدم اعضای یکدیگرند                                      که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به دردآورد روزگار                                  دگر عضوها را نماند قرار

با توجه به بازدید علمی دانش آموزان پایه پنجم دبستان پیشتازان از جمعیت هلال احمر کرمان و مصادف بودن این بازدید با پرواز ملکوتی تعدادی از امدادگران و فداکاران کرمان ، دانش آموزان به پاس قدردانی از زحمات این فرشتگان زمینی، کار هنری خود را به این سازمان اهدا نمودند.


لیست اخبار
Top