اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی00-99

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 00-99 در فضای باز و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار گردید.اهم موارد جلسه به شرح ذیل میباشد:

-انجام انتخابات هیئت رئیسه انجمن

-ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا محترم در مورد مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان

 IMG 20201010 WA0003IMG 20201010 WA0003