پایه پنجم

بارمان برهان عضو شورای دانش آموزی دبستان...

پایه پنجم

هیراد مددی عضو شورای دانش آموزی دبستان پیشتازان...

پایه ششم

محمد علی گل گلاب عضو شورای دانش آموزی هستم. هدف...

پایه چهارم

کیان عادلپور عضو شورای دانش آموزی دبستان پسرانه...

پایه چهارم

امیر عباس باصره عضو شورای دانش آموزی...

پایه ششم

محمدصدرا شاکری عضو شورای دانش آموزی مدرسه...

پایه ششم

حسین قربانی فرد، عضو شورای دانش آموزی هستم و...

پایه ششم

بهراد بیانی فر، عضو شورای دانش آموزی هستم. با...

پایه ششم

علی لطفعلیزاده مقدم عضو شورای دانش آموزی...

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور