مدرس زبان

مدرس زبان

مدرس زبان

مدرس زبان

مدرس زبان

مدرس زبان

مدرس زبان

پیش دبستانی

حوزه فعالیت شخصی

تمامی دروس پیش دبستانی

هر کودکی یک هنرمند است. مساله مهم "هنرمند ماندن"...

پایه اول1

حوزه فعالیت شخصی

دروس فارسي،رياضي،علوم،قرآن

  مریم محمدی با رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی...

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور