پیش دبستانی

حوزه فعالیت شخصی

تمامی دروس پیش دبستانی

هر کودکی یک هنرمند است. مساله مهم "هنرمند ماندن"...

پایه اول1

حوزه فعالیت شخصی

دروس فارسي،رياضي،علوم،قرآن

  مریم محمدی با رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی...

پایه اول2

حوزه فعالیت شخصی

دروس فارسي،رياضي،علوم،قرآن

 مرضیه واحدی نژاد فارغ التحصیل  رشته آموزش...

پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

درس ریاضی

مریم ذبیح اللهی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی...

پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

دروس فارسي،قرآن،هديه هاي آسمان

الهه ضیاءالدینی هستم.از سال 1389 فعالیت آموزشی...

پایه های سوم و چهارم

حوزه فعالیت شخصی

فارسی و مطالعات اجتماعی پایه سوم و مطالعات اجتماعی پایه چهارم

معصومه مددی فارغ التحصیل رشته ی علوم تربیتی...

پایه سوم

حوزه فعالیت شخصی

دروس ریاضی و مطالعات اجتماعی

وحیده مهدیزاده،کارشناس ارشد مدیریت مالی ...

پایه های سوم،چهارم،پنجم و ششم

حوزه فعالیت شخصی

دروس علوم و تفکر و پژوهش

اینجانب مهدی رحمت الهی کارشناس ارشد مهندسی آب...

پایه چهارم

حوزه فعالیت شخصی

درس ریاضی

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور