خانم بهارک اختر دانش

بهارک اختردانش ؛ دکتری تخصصی بیماری های داخلی دامپزشکی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان هستم.

اینجانب از سال 1391 در قالب کمیته ی پژوهشی انجمن اولیا مربیان همکاری خود را با دبستان پیشتازان آغاز کردم و  پتاتسیل های موجود در مدرسه و تلاش خستگی ناپذیر مجموعه ی مدیریت در ارتقا روزافزون سطح کیفی آموزش دانش آموزان مشوق من شد که این همکاری تا پایان فارغ التحصیلی فرزند اول و ورود فرزند دوم به مجموعه ادامه یابد.امید که با برقراری ارتباط موثر بین والدین و مجموعه مدیریتی و انتقال خواسته ها؛ تجارب؛ انتقادات و پیشنهادات والدین گرانقدر و فراهم سازی امکان بازدید های علمی_پژوهشی و استفاده دانش آموزان از آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهی و تجارب اساتید مجرب در تخصص های گوناگون؛ نقش موثری در ارتقا سطح آموزش و پژوهش در مدرسه ایفا نمایم.

126 بار

بازدید

1 دقیقه

زمان مطالعه

بدون گفتگو

تعداد دیدگاه

خانم بهارک اختر دانش

عضو انجمن اولیا و مربیان
نماینده پایه سوم

سایر

دبستان مربوطه
دبستان پسرانه
حوزه فعالیت شخصی
رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه
ارتباط با من
برای ارتباط با من کلیک کنید