خانم عفت جمالی زاده

دکتری تخصصی.عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر.

5767 بار

بازدید

1 دقیقه

زمان مطالعه

بدون گفتگو

تعداد دیدگاه

خانم عفت جمالی زاده

عضو انجمن اولیا و مربیان
نماینده پایه پیش دبستانی و پایه دوم

سایر

دبستان مربوطه
دبستان پسرانه
حوزه فعالیت شخصی
منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه
ارتباط با من
برای ارتباط با من کلیک کنید