آقای محمدرضا آذر آئين

کارشناس ارشد زمین شناسی و کارشناس اداره کل منابع طبیعی.

73 بار

بازدید

1 دقیقه

زمان مطالعه

بدون گفتگو

تعداد دیدگاه

آقای محمدرضا آذر آئين

عضو انجمن اولیا و مربیان
نماینده پایه چهارم

سایر

دبستان مربوطه
دبستان پسرانه
حوزه فعالیت شخصی
عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه
ارتباط با من
برای ارتباط با من کلیک کنید