آقای رضا خواجویی

رضا خواجویی، دارای دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستم.با توجه به تجربیات چندین ساله در زمینه پژوهش و آموزش به خصوص دارا بودن سمت معاونت آموزشی دانشکده باعث افتخار است که بتوانم از تجربیات چند ساله جهت کمک به مدرسه در رسیدن به اهداف متعالی آموزشی یک واحد فعال و پویا کمک نماینم.

77 بار

بازدید

1 دقیقه

زمان مطالعه

بدون گفتگو

تعداد دیدگاه

آقای رضا خواجویی

عضو انجمن اولیا و مربیان
نماینده پایه سوم

سایر

دبستان مربوطه
دبستان پسرانه
حوزه فعالیت شخصی
نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه
ارتباط با من
برای ارتباط با من کلیک کنید