آقای شهرام بذرافشان

کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدیر بانک صنعت و معدن.

85 بار

بازدید

1 دقیقه

زمان مطالعه

بدون گفتگو

تعداد دیدگاه

آقای شهرام بذرافشان

عضو انجمن اولیا و مربیان
نماینده پایه ششم

سایر

دبستان مربوطه
دبستان پسرانه
حوزه فعالیت شخصی
عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه
ارتباط با من
برای ارتباط با من کلیک کنید