نماینده پایه چهارم

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

کارشناس ارشد زمین شناسی و کارشناس اداره کل منابع...

نماینده پایه ششم

حوزه فعالیت شخصی

عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

کارشناس ارشد مهندسی صنایع و مدیر بانک صنعت و...

نماینده پایه سوم

حوزه فعالیت شخصی

رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

بهارک اختردانش ؛ دکتری تخصصی بیماری های داخلی...

نماینده پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

علیرضا صافی زاده. کارشناس مدیریت صنعتی و...

نماینده پایه پیش دبستانی و پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه

دکتری تخصصی.عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر.

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور