پایه چهارم

سپیده طالقانی عضو شورای دانش آموزی دبستان...

پایه چهارم

زندگی تکرار فرداهای...

پایه پنجم

فاطمه یوسفی، عضو شورای دانش آموزی دبستان...

پایه پنجم

کیانا حسینی عضو شورای دانش آموزی هستم. هدفم...

پایه ششم

سما امینی، عضو شورای دانش آموزی دبستان پیشتازان...

پایه چهارم

آرینا ایرانمنش، عضو شورای دانش آموزی مدرسه...

پایه پنجم

سلام سحر زنگی آبادی عضو شورای دانش آموزی...

پایه پنجم

مهتاب مهدیزاده عضو شورای دانش اموزی دبستان...

پایه پنجم

آوا خواجوئی دانش آموز پایه چهارم، عضو شورای دانش...

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور