روز مادر

روز مادر

شور و هیجان دوباره در مدرسه

شور و هیجان دوباره در مدرسه در سال1401

نوروز جمشیدی مبارک

نوروز جمشیدی کاری از دانش آموزان کلاس شاهنامه خوانی تقدیم به نگاه زیبا شما.  

کلیپ روز مادر

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور