پایه دوم

حوزه فعالیت شخصی

درس ریاضی

مریم ذبیح اللهی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی...

پایه سوم

حوزه فعالیت شخصی

دروس ریاضی و مطالعات اجتماعی

وحیده مهدیزاده،کارشناس ارشد مدیریت مالی ...

پایه چهارم

حوزه فعالیت شخصی

درس ریاضی

پایه های چهارم و ششم

حوزه فعالیت شخصی

درس فارسی

هدی مولایی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و...

پایه پنجم

حوزه فعالیت شخصی

درس ریاضی

پایه های پنجم و ششم

حوزه فعالیت شخصی

درس مطالعات اجتماعی

بماند سالها این نظم و ترتیب                 زما...

پایه های پنجم و ششم

حوزه فعالیت شخصی

دروس قرآن و هدیه های آسمان

فاطمه ضیاعزیزی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت...

پایه اول

حوزه فعالیت شخصی

دروس فارسی و قرآن

مهدیه بهزادی آموزگار پایه اول هستم. با توجه به...

پایه اول

حوزه فعالیت شخصی

دروس ریاضی و علوم

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور