بنیان گذار مجتمع پیشتازان

بخش کوتاهی از رزومه بنیان گذار مجتمع آموزشی...

مدیر دبستان پسرانه

من یک مدیرم، مدیری که شاید سابقه چندانی مثل خیلی...

مدیر آموزشی

سرور میرکیانی هستم که به لطف الهی در مقطع...

مدیر دبستان دخترانه

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور