بازدید مدیر دبستان پیشتازان از مراکز آموزشی و مدارس فنلاند

بازدید مدیر دبستان پیشتازان از مراکز آموزشی و مدارس فنلاند در راستای بررسی و الگوگرفتن از به روزترین وکارآمد ترین سیستم های آموزشی ساره ابراهیمی نژاد مدیر دبستان پیشتازان از مدارس و مراکز...

ورزش صبحگاهی پدران و دختران

ورزش صبحگاهی پدران و پسران

برگزاری جشن روز کودک

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور