مهارتهای تفکر

  فلسفه برای کودکان آموختن تاریخ فلسفه (فلسفه کانت و دکارت و...) به کودکان نیست ، بلکه مقصود فلسفه ورزی، آموختن مهارت های اندیشیدن و تفکر مستقل به کودکان است. آموختن فلسفه برای کودکان...

مدرسه پیشتازان در یک نگاه

افتتاحیه المپیاد ورزشی

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور