زبان انگلیسی

زبان از ديرباز اصلى ترين وسيله ارتباط انسانها بوده و حتى دنياى مدرن ، پيشرفت تكنولوژى و دهكده جهانى امروز هم عليرغم ارتقا سطح ارتباط جوامع ، نتوانسته بدون استفاده از زبان ايجاد ارتباط نمايد.

ما ساكنين دهكده جهانى ، متعجب از سرعت رشد علم و تكنولوژى به دنبال راههايى براى رسيدن و هماهنگ شدن با اين تغييرات و پيشرفتها هستيم و اصلى ترين ابزار را زبان ميدانيم.

زمانى براى از دست دادن فرصت ها نداريم . كودكان در دنياى امروز كه قابل مقايسه با قبل نيست بايد براى زندگى متفاوت و غير قابل پيش بينى كه در انتظارشان ميباشد آماده باشند . دنيايى از فرصت ها ، مهارتها و علوم مختلف را پيش روى خود ميبينند كه شاه كليد ورود به اين دنيا ،زبان است.

دپارتمان زبان مجموعه پيشتازان با علم به اهميت توانايى استفاده از زبان به عنوان يك مهارت ، با به كار گيرى روشهاى به روز و مورد تاييد آموزش كودكان و استفاده از تكنولوژى مناسب آموزش در دنياى امروز ، مقوله يادگيرى زبان را به مسيرى موثر ، شاد و آسان تبديل كرده است.

بیشتر
کمتر