کلیه پایه ها

حوزه فعالیت شخصی

عکاس و مستند ساز

نرگس سلطانی نژاد هستم علاقمند به عکاسی از سال...

پایه های چهارم،پنجم و ششم

حوزه فعالیت شخصی

پشتیبان آموزشی

پایه های پیش دبستانی،اول،دوم،سوم

حوزه فعالیت شخصی

پشتیبان آموزشی

پایه های پیش دبستانی،اول،دوم،سوم

حوزه فعالیت شخصی

پشتیبان آموزشی

مریم سعیدی،کارشناس ارشد ،مدرس کامپیوتر ،معاون و...

کلیه پایه ها

حوزه فعالیت شخصی

پشتیبان فنی

فخرالسادات خراسانی کارشناس مهندسی نرم افزار از...

کلیه پایه ها

حوزه فعالیت شخصی

پشتیبان فنی

کلیه پایه ها

حوزه فعالیت شخصی

پشتیبان فنی

میثم مهدوی کارشناس مهندسی IT هستم و از سال 1396...

کلیه پایه ها

حوزه فعالیت شخصی

سوپروایزر دپارتمان زبان

   

کلیه پایه ها

حوزه فعالیت شخصی

مسئول روابط عمومی

 مهدیه حبیبی فارغ التحصیل مهندسی صنایع غذایی...

وبینارهای اختصاصی اولیا
با توجه به اینکه مجموعه پیشتازان مجموعه یادگیرنده است، آموزش همه جانبه را رسالت خود می‌داند، لذا دوره‌هایی جهت افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها برنامه ریزی و اجرا می‌نماید.
دوره‌های مهارتی ویژه دانش آموزان
مجتمع پیشتازان بر اساس نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، بصورت مستمر در حال ایجاد فرصت‌هایی برای دانش آموزان در راستای ارتقا مهارتهای گوناگون می‌باشد.
اولین دبستان

اولین دبستان

هوشمند جنوب شرق کشور